Aktuell

Loma-asunto Villa Lomalvan varausehdot

Varaaminen ja maksaminen

Tehty varaus vahvistetaan ennakkolaskulla, jonka suuruus on 50 % varauksen kokonaishinnasta. Laskun maksuehto on 7 päivää netto. Ajo-ohje loma-asunnolle toimitetaan laskun yhteydessä. 

Varaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Varauksen tehdessään asiakas samalla hyväksyy varausehdot. Varaus on sitova. Loppuvuokra (50%) tulee maksaa seitsemän (7) vuorokautta ennen varauksen alkamista.

Asiakkaalta peritään loppuvuokran yhteydessä vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Summa palautetaan viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä lähtöpäivän jälkeen. 

Peruutukset ja muutokset vuokrasopimukseen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla Villa Lomalvan omistajalle. Ennakkomaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa. Jos asiakas keskeyttää oleskelunsa loma-asunnossa ja poistuu ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Villa Lomalvan omistajan perumisoikeus

Loma-asunnon omistajalla on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai loma-asunnon omistajasta riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko). Loma-asunnon omistajan peruessa varauksen, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Ylivoimainen este

Villa Lomalvan omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet), joka ei ole johtunut Villa Lomalvan omistajasta ja jonka seurauksia ei ole kohtuudella voitu estää.

Villa Lomalvan omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Avaimet ja hälytysjärjestelmä

Avaimet löytyvät loma-asunnon tunnistekoodilla varustetusta säilöstä. Koodi ilmoitetaan vuokralaiselle henkilökohtaisesti. Omistajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).

Loma-asunnossa on hälytysjärjestelmä, jonka käyttöohjeet toimitetaan loppulaskun yhteydessä.

Oleskelu Villa Lomalvassa

Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12 ellei erikseen muuta sovita. Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Loma-asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, mikä on lomakohdetta varattaessa sovittu. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on sovittava varausta tehtäessä. Polttopuut ja soutuveneen käyttö sisältyvät vuokraan. 

Siivous

Lomakohteen loppusiivousmaksu lisätään kaikkiin varauksiin. Loman aikana tarvittavasta siivouksesta huolehtii asiakas itse. Lähtöpäivänä asiakkaan on huolehdittava astioiden pesusta ja roskien viennistä - ne eivät sisälly loppusiivoushintaan. 

Vahingot

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan loma-asunnolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika. Loma-asunto tarkastetaan aina jokaisen vuokrauksen jälkeen.

Asiakaspalautteet

Kaikki Villa Lomalvaan liittyvät asiakaspalautteet pyydämme ilmoittamaan välittömästi tai viimeistään lähtöpäivänä Villa Lomalvan omistajalle.  Vuokra-ajan jälkeen tehdyistä loma-asuntoon liittyvistä huomautuksista Villa Lomalvan omistaja ei ole korvausvelvollinen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme, joten otamme mielellämme vastaan parannusehdotuksianne.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.